ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση: Μεγαλουπόλεως 16, 17343 Άγιος Δημήτριος

ΑΦΜ: 095720989

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 2374701000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2017